شنبه 10 خرداد 1399  
اخبار برگزیده
 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)  در راستای طرح فرهنگی مصباح سازمان عقیدتی سیاسی ارتش   و خوشایند سازی محیط سربازی یک دوره کمکهای اولیه ویژه کارکنان وظیفه  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) برگزار گردید در این دوره که توسط یکی از اساتید مدعو از هلال احمر شهرستان برگزار گردید در خصوص تعریف کمک ها ی اولیه ، ، اصول کلی در برخورد با حوادث ، خصوصیات امدادگران ،وظایف امداگران و اهداف کمکهای  اولیه که همان نجات جان مصدوم کم کردن درد و رنج و اصطراب مصدوم کمک به بهبودی آسیب دیدگان و بیماران و رعایت تقدم در مصدومین مطالبی را عنوان نمود که مورد توجه اکثر کارکنان وظیفه قرار گرفت .   


 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر